Daftar Juara Anniv. BKM Cup 3 – Paduka BC, Driyorejo Gresik

235